Descobreix tots els detalls sobre el congrés

Keynote Speakers

María Solanas

KEYNOTE SPEAKER

Directora de Programes del Real Instituto ElCano

Carlos L. Alfonso

KEYNOTE SPEAKER

Catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social a la UV

José R. Córdoba

KEYNOTE SPEAKER

Catedràtic de Tecnología y Gestió de la Informació

Conferència de clausura

Luis Enrique Alonso

Catedrátic de Sociologia a la Universidad Autónoma de Madrid

María Solanas

DIRECTORA DE PROGRAMeS DEL REAL INSTITUTO ELCANO

María Solanas és directora de Programes del Real Instituto Elcano. Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia (Sociologia Política) i en Ciències de la Informació (Periodisme) per la Univerdad Complutense de Madrid, ha desenvolupat la seva trajectòria professional en l’àmbit de les relacions internacionals, relacions institucionals i incidència política. Ha estat Vocal Assessora del Departament de Política Internacional i de Seguretat de la Presidència del Govern (2004-2011), on ha tingut responsabilitats per Amèrica Llatina, Àsia-Pacífic, Àfrica Subsahariana, així com per als temes relatius a les migracions i als drets humans. Ha estat coordinadora de la Secretaria de Relacions Internacionals del PSOE (2003-2004) i, entre 1993 i 2003 responsable per temes d’abast europeu. Les seves principals àrees d’investigació són la política exterior, la igualtat de gènere i la governança global. És vicepresidenta segona d’UNICEF Comitè Espanyol, i membre de la Xarxa Mediterrània de Dones Mediadores.

Carlos L. Alfonso Mellado

CATEDRàTIC DE dret del treball i seguretat social de LA UNIVERSItat DE VALèNCIA

Carlos L. Alfonso Mellado és Catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social a la Universitat de València. En diferents èpoques ha estat àrbitre del Tribunal Arbitral Laboral CV i del SIMA (Estatal) i del Consell Tripartit per al desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana. Entre el 2002 i el 2009 ha estat Degà de la Facultat de Dret de la Universitat de València i en altres períodes ha ocupat altres càrrecs universitaris (Vicedegà, President de la Junta Electoral UV, Secretari de diferents centres…). És autor de nombroses publicacions (més de 300) al voltant de temes laborals i és membre dels consells de refacció i assessor en diverses revistes científiques relacionades amb temes laborals. Ha obtingut diversos premis per la seva carrera professional, entre ells la Cruz Distinguida de 1ª Clase de San Raimundo de Peñafort.

 

José Rodrigo Córdoba

CATEDRàtic DE TECNOLOGiA i GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

José Rodrigo Córdoba. La seva principal àrea d’investigació és el pensament sistèmic per a la gestió. Llicenciat en informàtica i enginyeria de sistemes per la Universidad de los Andes a Bogotà i màster en sistemes de gestió a través d’una beca Colfuturo-lloen a la Universitat de Hull al Regne Unit. Va obtenir una distinció i una beca de doctorat per investigar sobre el pensament crític de sistemes i els sistemes de la informació en el Centre d’Estudis de Sistemes de la Universitat de Hull. Beca postdoctoral ESRC (UK Economic and Social Research Council). Nominat al premi William Newman de l’Acadèmia d’Administració en els EUA al millor treball basat en una tesi doctoral. Posteriorment, després d’exercir diversos anys com a professor lector a Hull es va mudar a la Royal Holloway on va ocupar una càtedra senior. Autor de diversos llibres i articles científics en revistes d’impacte, director de tesis doctorals en diversos països y coeditor de diferents números de revistes. Actualment, exerceix com a examinador extern per al programa MBA a la Universitat de Hull y és editor de la revista Systems Research and Behavioral Science.

 

Luis Enrique Alonso Benito

CATEDRàtic DE SOCIOLOGiA A la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Luis Enrique Alonso Benito. Llicenciat i Doctor en Ciències Econòmiques per la Universidad Autónoma de Madrid. Des de 1984 fins a l’actualitat és professor al Departament de Sociologia de la Facultat de CC. Econòmiques de la Universidad Autónoma de Madrid – on és Catedràtic de Sociologia – i s’ha encarregat d’impartir més d’una dotzena de materials en l’àmbit de la Sociologia de l’Empresa i l’Economia, dins dels graus i postgraus de la facultat. Ha exercit docència internacional a les Universitats de Southbank a Londres, París IX (Daupgine) i Paris (Loboratoire Georges Friedmann), Xalapa (Veracruz, Mèxic) i a la República d’Uruguai. Especialitzat en Sociologia de l’Economia i en l’anàlisi i investigació sociològica dels fenòmens d’acció col·lectiva i moviments socials, ha dirigit investigacions en l’àmbit de la Unió Europea (Programa Comett, DG5), accions concertades amb la Universitat de Cardiff (Programa British Council / Ministerio de Educación) i projectes competitius Dgicyt, entre d’altres. A més a més, ha publicat multitud d’articles en revistes científiques, capítols d’obres generals i llibres propis.