Descobreix tots els detalls sobre el congrés

Directrius per autors/es

Es convida a investigadors/es i professionals presentar abans del 30 d’octubre de 2021 una proposta de 8.000 paraules màxim. Tots els treballs presentats seran revisats amb el mètode doble cec.
Els autors han de seguir les directrius que es detallen en aquest apartat. Es demana el seu compliment per facilitar l’estandardització de la publicació del llibre d’actes de la conferència. Per a l’enviament de la proposta d’abstract és necessari registrar-se a l’espai web del congrés, el que permetrà l’accés a la intranet de la pàgina.
 
 
 
 
 
Per poder participar en el congrès és necessari realitzar la inscripció i procedir al pagament de la tarifa corresponent. El pagament es pot fer per transferència bancària o targeta de crèdit. Una vegada rebem l’ingrés de la quota, rebrà un correu electrònic de confirmació de la inscripció. Els estudiants han d’adjuntar una prova vàlida de la seva condició en el camp habilitat en el formulari de registre.
Les comunicacions s’han d’enviar aquí d’acord a les normes detallades en la guia d’estil.

Guia d'estil

Comunicació completa

Les comunicacions es poden presentar en anglès, castellà i català, les tres llengües oficials de la conferència.
S’ha d’incloure un resum en anglès.
Tipus de lletra Times New Roman, mida 12.
Mida A4.
Marges de 2,5 cm.  
 
Longitud màxima: 8.000 paraules.
NO INCLOURE el nombre dels autors en la pàgina inicial ni en cap altra pàgina. Evitar incloure qualsevol informació que identifiqui a l’autor(s) o institució.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contingut de la comunicació i format:
Pàgina 1 – La pàgina del títol ha d’incloure:
Títol: centrat, tipus de lletra Times New Roman, mida 14.
Resum de no més de 200 paraules. Tipus de lletra Times New Roman, mida 12.
Entre 3 i 5 paraules clau separades per punt i coma. Tipus de lletra Times New Roman, mida 12.
El nom del tòpic al que es presenta el document.
Pàgina 2 – El cos del document ha d’incloure:
Títols i subtítols:
1. Els títols principals han d’estar numerats seqüencialment, en majúscules i negreta. Ha de precedir una línia d’espai i ha de seguir un encapçalament.
1.1. Els subtítols han d’anar en cursiva i en majúscules només la primera lletra.
Les figures y taules han d’estar degudament numerades (ex. Taula 1, Taula 2…), integrades en el text i centrades en l’ample de la pàgina.
Les notes s’han de mantenir en la part inferior de la pàgina i numerades consecutivament en el text amb números aràbics en superíndex.
Les referències bibliogràfiques han de seguir l’estil APA (American Psychological Association).