Descobreix tots els detalls sobre el congrés

Call for papers

Per abordar el tema de la conferència «La gestió del futur: Canvis i propostes per a la societat de la post-pandèmia» hem emmarcat els principals temes de la conferència en tres disciplines: gestió i economia, sòcio-política y dret. 
Us convidem a enviar els vostres treballs sobre temes relacionats amb l’esperit i els objectius de la conferència: presentar, discutir i aprendre sobre els últims avenços en la cerca de solucions a les problemàtiques generades a causa de la pandèmia. Els temes a continuació son una indicació de l’abast previst de la conferència, però no pretenen ser restrictius.
En el món acadèmic, els documents de recerca de lectura fàcil no són comuns, però són una necessitat de les persones amb dis-Capacitat intel·lectual. La informació fàcil de llegir és important perquè les persones que tenen una dis-Capacitat puguin participar plenament de la nostra societat. Per aquesta raó, també acceptem documents en format de lectura fàcil (vegeu: https://ja.cat/qh3ed). 
Si ets un investigador interessat en presentar la teva recerca en format de lectura fàcil i et sorgeix alguna qüestió, no dubtis en contactar amb nosaltres. Fem la recerca accessible a tothom.

Track Gestió i Economia. Transformant vells models i conceptes per a una era post-pandèmia

 • – Repensant la gestió i el lideratge organitzatiu 
 • – Emprenedoria i creixement en la crisi post-pandèmia 
 • – Responsabilitat corporativa i sostenibilitat 
 • – Estratègia i gestió del canvi 
 • – Gestió del risc 
 • – Innovació social 
 • – Gestió de recursos humans, teletreball i noves relacions laborals 
 • – La nova realitat del mercat laboral 
 • – Habilitats i competències per a una nova economia 
 • – Creació de valor a través de la col·laboració pública-privada 
 • – Internacionalització i noves relacions 
 • – Organitzacions que aprenen y gestió del coneixement 
 • – Creixement sostenible i inclusiu 
 • – Transformació a una economia circular 

Track Sòcio-Política. Complexitats i riscos en les societats del segle XXI

 • – Els Estats del Benestar en la post-pandèmia 
 • – Desigualtats presents i futures: l’equilibri social en amenaça 
 • – Reptes per a la igualtat de gènere en el segle XXI
 • – La geopolítica mundial en escenaris fragmentats 
 • – Salut i desigualtat social 
 • – Emocions, racionalitat i política 
 • – Sistemes de creences en societats secularitzades 
 • – Ciència i tecnologia: El retorn del progrés?
 • – Art i inclusió social 
 • – Estudis sobre migracions 
 • – Nous actors socials i polítics i noves agendes 
 • – La interacció digital 
 • – La (re)presentació del Jo i els imaginaris socials 
 • – Vulnerabilitats socials en l’era digital

Track Dret. Repensant les relacions laboral i de seguretat social arran de la pandèmia

 • – Discriminació i Covid-19 
 • – Mecanismes de protecció a la ocupació durant la pandèmia: ERTEs per força major i permisos
 • – Protecció per desocupació derivada de la COVID19 
 • – La protecció davant de la vulnerabilitat social: L’ ingrés mínim vital 
 • – La protecció de la salut dels treballadors en temps de pandèmia
 • – Assistència sanitària i protecció per incapacitat temporal per causa de la COVID19
 • – La COVID19 com a contingència professional 
 • – El treball a distància/teletreball en la pandèmia i després de la pandèmia 
 • – L’ auge de plataformes digitals durant i després de la pandèmia 
 • – L’ acomiadament en temps de COVID19 i les seves conseqüències 
 • – Control, flexibilitat de la jornada laboral i desconnexió digital en un context de pandèmia 
 • – Asistencia sanitaria y protección por incapacidad temporal por causa de COVID19
 • – L’ impacte de la pandèmia en la conciliació laboral i la corresponsabilitat 
 • – La protecció dels treballadors autònoms en temps de pandèmia 
 • – Drets sindicals en temps de COVID19
 • – El procés laborals abans i després de la pandèmia