3RD SBRLAB INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE

Call for papers

Per abordar el tema de la conferència “La gestió del futur: Canvis i propostes per a la societat de la post-pandèmia” hem emmarcat els principals temes de la conferència en tres disciplines: gestió i economia, sòcio-política y dret. 
Us convidem a enviar els vostres treballs sobre temes relacionats amb l’esperit i els objectius de la conferència: presentar, discutir i aprendre sobre els últims avenços en la cerca de solucions a les problemàtiques generades a causa de la pandèmia. Els temes a continuació son una indicació de l’abast previst de la conferència, però no pretenen ser restrictius.

Track Gestió i Economia. Transformant vells models i conceptes per a una era post-pandèmia

 • – Repensant la gestió i el lideratge organitzatiu 
 • – Emprenedoria i creixement en la crisi post-pandèmia 
 • – Responsabilitat corporativa i sostenibilitat 
 • – Estratègia i gestió del canvi 
 • – Gestió del risc 
 • – Innovació social 
 • – Gestió de recursos humans, teletreball i noves relacions laborals 
 • – La nova realitat del mercat laboral 
 • – Habilitats i competències per a una nova economia 
 • – Creació de valor a través de la col·laboració pública-privada 
 • – Internacionalització i noves relacions 
 • – Organitzacions que aprenen y gestió del coneixement 
 • – Creixement sostenible i inclusiu 
 • – Transformació a una economia circular 

Track Sòcio-Política. Complexitats i riscos en les societats del segle XXI

 • – Els Estats del Benestar en la post-pandèmia 
 • – Desigualtats presents i futures: l’equilibri social en amenaça 
 • – Reptes per a la igualtat de gènere en el segle XXI
 • – La geopolítica mundial en escenaris fragmentats 
 • – Salut i desigualtat social 
 • – Emocions, racionalitat i política 
 • – Sistemes de creences en societats secularitzades 
 • – Ciència i tecnologia: El retorn del progrés?
 • – Art i inclusió social 
 • – Estudis sobre migracions 
 • – Nous actors socials i polítics i noves agendes 
 • – La interacció digital 
 • – La (re)presentació del Jo i els imaginaris socials 
 • – Vulnerabilitats socials en l’era digital

Track Dret. Repensant les relacions laboral i de seguretat social arran de la pandèmia

 • – Discriminació i Covid-19 
 • – Mecanismes de protecció a la ocupació durant la pandèmia: ERTEs per força major i permisos
 • – Protecció per desocupació derivada de la COVID19 
 • – La protecció davant de la vulnerabilitat social: L’ ingrés mínim vital 
 • – La protecció de la salut dels treballadors en temps de pandèmia
 • – Assistència sanitària i protecció per incapacitat temporal per causa de la COVID19
 • – La COVID19 com a contingència professional 
 • – El treball a distància/teletreball en la pandèmia i després de la pandèmia 
 • – L’ auge de plataformes digitals durant i després de la pandèmia 
 • – L’ acomiadament en temps de COVID19 i les seves conseqüències 
 • – Control, flexibilitat de la jornada laboral i desconnexió digital en un context de pandèmia 
 • – Asistencia sanitaria y protección por incapacidad temporal por causa de COVID19
 • – L’ impacte de la pandèmia en la conciliació laboral i la corresponsabilitat 
 • – La protecció dels treballadors autònoms en temps de pandèmia 
 • – Drets sindicals en temps de COVID19
 • – El procés laborals abans i després de la pandèmia