Publicaciones de Jaume Camps

La Revolución Rusa y su influencia en el mundo musulmán (2018)

Camps, J. (coord.)
La Revolució que havia de canviar el món. Cent anys del 1917. Tarragona: Publicacions de la URV. 

Les relacions del franquisme amb el món musulmà: el Protectorat espanyol de Marroc (1939-1956) (2017)

Camps, J.
Belzunegui, A., Sánchez Cervelló, J., Reig Tapia, A., (coords.), Església i Franquisme. De la col·laboració amb el franquisme al seu combat. Tarragona: Publicacions de la URV.