Mario Arias Oliva

 

Doctor per la Universitat Rovira i Virgili, realitzant la seva tesi doctoral sobre Disseny d’Organitzacions Virtuals. Va cursar la totalitat del Programa de Doctorat a la Erasmus Universiteit de Rotterdam, Holanda. Ha cursat formació complementària en la Rotterdam School of Management, Holanda. Va participar en el curs organitzat per la London Business School sobre Industrial Relations. És International Reserach Associate del Center for Computing and Social Responsibility, De Montfort University, Anglaterra. Ha publicat diversos articles entre els quals destaquem el de la revista del Ministeri de Treball i Assumptes Socials sobre “E-learning i aprenentatge continu” i la coedició del llibre eHRM: Managing The knowledge als Estats Units.

Investigadores predoctorales

TRANSFERENCIA/CONGRESOS RECIENTES

m

INVESTIGACIONES RECIENTES

i

PUBLICACIONES RECIENTES

ESCRÍBENOS

4 + 10 =