Josep Moreno Gené

Professor Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lleida

 

Les seves línies de recerca es centren en l’estudi de la figura de l’empresari i la seva organització, el personal docent i investigador, així com els fenòmens de la immigració, pobresa i exclusió social i l’absentisme laboral.  És autor i coautor de diverses monografies i articles en revistes especialitzades de Dret del Treball i de la Seguretat Social.  Entre les darreres publicacions cal destacar:  Las reformas laborales del 2010, Huygens, Barcelona, 2012; La gestión del absentismo laboral, Tirant lo Blanch, Barcelona, 2013 i El despido del trabajador por sus ausencias al trabajo, Atelier, Barcelona, 2013.

Investigadores predoctorales

TRANSFERENCIA/CONGRESOS RECIENTES

m

INVESTIGACIONES RECIENTES

i

PUBLICACIONES RECIENTES

ESCRÍBENOS

9 + 7 =