Francesc Valls Fonayet

Doctor Europeu en Sociologia per la Universitat Rovira i Virgili, Professor Associat i investigador de la Càtedra d’Inclusió Social a la mateixa universitat.

 

Les seves principals línies de recerca giren al voltant de l’estructura social, les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social, especialment focalitzant l’atenció en grups vulnerables com les persones joves, les dones i les persones amb discapacitat. Ha publicat articles en revistes especialitzades com Empiria, Revista de Metodología en Ciencias Sociales; Sistema, Revista de Ciencias Sociales; Revista Mexicana de Sociología; Papers: Revista de Sociologia; i també la Revista Catalana de Sociologia.

Investigadores predoctorales

TRANSFERENCIA/CONGRESOS RECIENTES

Josep Moreno Gené – Transferencia/Congresos

2018 Torres-Coronas, T.; Belzunegui-Eraso, A., Moreno, J (2018). "Special Session. Apprenticeships, Work-based Learning and Regional Economic Development", en International Conference on Regional Science, 22-23 November, 2018, València. Moreno Gené, J.(2018). "El...

leer más

Ana María Romero Burillo – Transferencia/Congresos

2018 ROMERO BURILLO, A.M. (2018). "Las nuevas TICS y su impacto en las relaciones de trabajo desde una perspectiva de género: algunas consideraciones.", 2n SBRLab International Virtual Conference. Finding Solutions to societal problems, Tarragona ROMERO BURILLO, A.M....

leer más
m

INVESTIGACIONES RECIENTES

International Conference on Regional Science

21, 22, 23 de Noviembre de 2018, Valencia International Conference on Regional Science Los miembros del grupo de investigación SBRLab, Teresa Torres, Ángel Belzunegui y Josep Moreno participan en la coordinación de la sesión especial "Aprendizaje, aprendizaje basado...

leer más

Trabajo Género e Igualdad

Ana Romero dirige y coordina Trabajo, género e igualdad. Un estudio jurídico-laboral tras diez años de la aprobación de la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La aprobación de La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de...

leer más
i

PUBLICACIONES RECIENTES

Ana María Romero Burillo – Publicaciones en Revistas

2018 Moreno Gené, J.; Romero Burillo, A.M. (2018). Encuesta sobre asuntos de actualidad sociolaboral, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 50, 1-451 2017 ROMERO BURILLO, A.M. (2017). La presunción de certeza de las actas de infracción de...

leer más

Ana María Romero Burillo – Publicaciones en libros

2018 Romero Burillo, A.M. (2018). Las nuevas TICs y su impacto en las relaciones de trabajo desde una perspectiva de género: algunas consideraciones, en Finding solutions to societal problems: 2nd International Virtual SBRLab Conference, Publicacions URV,, 176-192,...

leer más

ESCRÍBENOS

1 + 3 =