Angel Belzunegui Eraso

Professor titular de sociologia de la Universitat Rovira i Virgili i director de la Càtedra d’Inclusió Social

 

Doctor en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i postgaru en demografia per la mateixa universitat, s’ha especialitzat en la sociologia del canvi social i en la metodologia de la recerca. És coordinador del Social & Business Research Laboratory (SBRlab), grup de recerca interuniversitari i interdisciplinar entre la sociologia, l’economia i el dret. Dirigeix la Càtedra d’Inclusió Social de la URV.

Ha estat professor visitant a la Université de Rennes2, a la Université de Montpellier, a la Université de Fribourg (Suïssa) i al Tecnològic de Costa Rica. A l’Estat espanyol ha estat professor visitant a la Universitat del País Basc i a la UNED, on és professor del programa de doctorat en tendències socials. 

Ha coordinat projectes de recerca sobre les condicions de vida, els processos d’inclusió i exclusió social de col·lectius vulnerables i sobre pobresa. Hi participa como investigador de l’equip que elabora l’Informe Foessa a nivell estatal. És el coordinador del mòdul Jean Monnet 2017-2020 sobre les polítiques de redució de la pobresa de la UE i l’Agenda Social. 

Investigadores predoctorales

TRANSFERENCIA/CONGRESOS RECIENTES

Josep Moreno Gené – Transferencia/Congresos

2018 Torres-Coronas, T.; Belzunegui-Eraso, A., Moreno, J (2018). "Special Session. Apprenticeships, Work-based Learning and Regional Economic Development", en International Conference on Regional Science, 22-23 November, 2018, València. Moreno Gené, J.(2018). "El...

leer más

Ana María Romero Burillo – Transferencia/Congresos

2018 ROMERO BURILLO, A.M. (2018). "Las nuevas TICS y su impacto en las relaciones de trabajo desde una perspectiva de género: algunas consideraciones.", 2n SBRLab International Virtual Conference. Finding Solutions to societal problems, Tarragona ROMERO BURILLO, A.M....

leer más
m

INVESTIGACIONES RECIENTES

International Conference on Regional Science

21, 22, 23 de Noviembre de 2018, Valencia International Conference on Regional Science Los miembros del grupo de investigación SBRLab, Teresa Torres, Ángel Belzunegui y Josep Moreno participan en la coordinación de la sesión especial "Aprendizaje, aprendizaje basado...

leer más

Trabajo Género e Igualdad

Ana Romero dirige y coordina Trabajo, género e igualdad. Un estudio jurídico-laboral tras diez años de la aprobación de la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La aprobación de La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de...

leer más
i

PUBLICACIONES RECIENTES

Ana María Romero Burillo – Publicaciones en Revistas

2018 Moreno Gené, J.; Romero Burillo, A.M. (2018). Encuesta sobre asuntos de actualidad sociolaboral, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 50, 1-451 2017 ROMERO BURILLO, A.M. (2017). La presunción de certeza de las actas de infracción de...

leer más

Ana María Romero Burillo – Publicaciones en libros

2018 Romero Burillo, A.M. (2018). Las nuevas TICs y su impacto en las relaciones de trabajo desde una perspectiva de género: algunas consideraciones, en Finding solutions to societal problems: 2nd International Virtual SBRLab Conference, Publicacions URV,, 176-192,...

leer más

ESCRÍBENOS

3 + 13 =