Ana María Romero Burillo

Professora Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lleida.

 

Les seves línies de recerca es centren en l’estudi del contingut i vicissituds del contracte de treball, la protecció social complementària, la incidència de les noves. tecnologies a les relacions laborals, les polítiques d’igualtat d’oportunitats, així com en els fenòmens de la immigració, la pobresa, l’exclusió social i l’absentisme laboral. És autora i coautora de diverses monografies i articles en revistes especialitzades de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Entre les darreres publicacions cal destacar: El régimen retributivo del personal docente e investigador de las universidades públicas, Atelier, Barcelona, 2011; La gestión del absentismo laboral, Tirant lo Blanch, València, 2013, Régimen Jurídico y Gestión Racional del Tiempo de Trabajo, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013 i El despido del trabajador por sus ausencias al trabajo, Atelier, Barcelona, 2013. En l’àmbit de la gestió universitària cal destacar el seu nomenament com Secretària General de la Univesitat de Lleida (maig 2003-maig 2011) i el de Directora del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida (1 de juny de 2013), que ocupa en l’actualitat.

Investigadores predoctorales

TRANSFERENCIA/CONGRESOS RECIENTES

m

INVESTIGACIONES RECIENTES

i

PUBLICACIONES RECIENTES

ESCRÍBENOS

5 + 11 =