Francesc Valls – Publicaciones en libros

orcid.org/0000-0003-2801-2356 2018 Valls, F. (2018). “Ingressos i despeses. La situació econòmica de les persones joves”, en Pau Serracant (Coord.) Enquesta a la joventut de Catalunya 2017, Estudis, núm. 36, Generalitat de Catalunya, 233-272, ISBN:...

Francesc Valls – Publicaciones en revistas

orcid.org/0000-0003-2801-2356 2018 Angel Belzunegui-Eraso, Inma Pastor-Gosálbez, Xavier Puig-Andreu, Francesc Valls-Fonayet (2018). Risk of Exclusion in People with Disabilities in Spain: Determinants of Health and Poverty, International Journal of Environmental...