Francisco Andrés Valle Muñoz – Investigaciones

DER2013-47917-C2-1-R. “Edad, Empleo y vulnerabilidad social”,  Convocatòria 2013 del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació...