David Dueñas Cid – Tesis Doctoral

David Dueñas Cid (2015). El Camp d’Acció Estratègic Veïnal de la ciutat de Tarragona: Organitzacions, Lideratges i Xarxes. Dir: Ángel Belzunegui