553287-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-NETWORK. Equality training network: EU contributions to gender mainstreaming and citizenship. Programa EAC/S11/13: ERASMUS+ Jean Monnet Networks. 01/09/2014 – 31/08/2017. IP: Inma Pastor

2014 MOOC 00071 «Estrategias para la inserción laboral». MOOC – Ajuts per al finançament de projectes per al foment de la creació o millora dels cursos en línia oberts i massius. AGAUR. 06/06/2014 –  31/12/2015  IP: Teresa Torres

2017-1-IT02-KA203-036707 International Key Account Management & Sales. Programa ERASMUS+ KA2-KA203 Strategic Partnerships for higher education. 01/11/2017-31/10/2019. IP: Teresa Torres