Valls, F. i Belzunegui, A. (2017). L’ocultació de la qüestió del gènere en les estadístiques sobre pobresa. Revista Barcelona Societat, núm 21, 65-80.

Aquest treball ofereix una lectura dels principals resultats sobre pobresa a Catalunya en homes i en dones. D’entrada, constatem que les dones presenten uns pitjors registres de pobresa que els homes malgrat que no són equiparables als nivells de desigualtat que trobem en altres indicadors, com l’accés al mercat laboral o a la protecció social. Alertem que les estadístiques oficials sobre pobresa són cegues a la qüestió del gènere perquè dilueixen les condicions de vida dels membres de la llar en una única mesura: la renda conjunta. Finalment mostrem els resultats, en homes i en dones, en assumir una proposta metodològica alternativa que deixa d’estar basada en la renda conjunta de la llar, per centrar-se en els ingressos individuals. Aquesta alternativa evidencia la posició de dependència financera de les dones a Catalunya: gairebé la meitat disposa d’uns ingressos individuals inferiors al llindar de pobresa.

L’article es pot descarregar a: http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/barcelona-societat-num-21-es