El mòdul porta per títol: «The challenges of the European Union in the social agenda: poverty, inequality and social inclusion«.

La proposta ha estat finançada dins del programa: Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities Teaching and Research: Modules, Chairs and Centres of Excellence Call for proposals 2017 – EAC/A03/2016.

En el mòdul hi participa el següent professorat: Santiago Castellà (URV), Francesc Valls (URV), Francisco Ayala (URJC), Hilde Sánchez-Morales (UNED), Lina Gálvez (UPO), Luis Moreno (CSIC), Eloísa del Pino (CSIC), Inma Pastor (URV), Paloma Pontón (URV) i Angel Belzunegui (URV), que fa les tasques de coordinador del mòdul.

Les activitats docents del mòdul es portaran a terme durant tres cursos acadèmics consecutius: 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.