2016
  • Ana Teixidó, Teodor Mellen, Francisco Esteban, Xavier Laudo (2016). “La formación del carácter de los maestros a partir de instantáneas culturales”, La formación del carácter de los maestros. Barcelona: Publicacions i Edicions de la UB, pp. 119-120.
  • Angel Castiñeira (Dir.) (2016). Anuari dels valors 2015. “El límit de les aspiracions”. Col·lecció Observatori dels Valors, Editorial Barcino, 2016. ISBN 978-84-7226-786-0.
2015
2014
  • Angel Castiñeira (Dir.) (2014). Anuari dels valors 2013. “Temps de regeneraci´o, temps de reconnexi´o”. Col·lecci´o Observatori dels Valors, Editorial Barcino, 2014. ISBN 978-84-7226-976-6.