DER2013-47917-C2-1-R. “Edad, Empleo y vulnerabilidad social”,  Convocatòria 2013 del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016. Ministerio de Economía y Competitividad. 01/01/2014 – 31/12/2017