• 2015-1-FR01-KA204-014905 “L’Encyclopedie des Migrants – Une grande entreprise pédagogique collective de partage d’expériences et de savoirs sur le thème des migrations en Europe“. Programa EAC/A04/2014: ERASMUS+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA204: Strategic Partnerships for Adult Education. 01/09/2015 – 31/08/2017
  • 2015RELIG 00001 “L’Església ortodoxa i la dinàmica comunitària dels residents rumanesos a Catalunya: una anàlisi de xarxes” Programa Ajuts a projectes de recerca en l`àmbit de la diversitat religiosa, DGRI – Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. 01/10/2015 – 30/09/2016
  • 2014RELIG 0003 “Les entitats d’acció social d’Església a Catalunya: Organització i aportacions a la cohesió social.” Programa Ajuts a projectes de recerca en l`àmbit de la diversitat religiosa, DGRI – Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya. 02/09/2014 – 01/09/2015